• Kayseri/Türkiye
  +90 352 353 36 38

  GES Bakım & Onarım

  GES Bakım & Onarım

  Güneş enerji santralleri ile diğer teknolojik ürünleri kıyasladığımıza, kullanım ömrü bakımından büyük bir uçurum ile karşılaşıyoruz. Güneş enerji santrallerinin ortalama ömrünün 25 yıl dolayları olduğunu düşünürsek, GES ile yarışabilecek teknoloji ürünü bulmak azdır kuşkusuz. Her ne kadar uzun ömürlülüğü ile göz dolduruyor olsa da bu, hiç arızalanmayacağı anlamına gelmez. Hava kirliliği, bazı ekolojik problemler, düzenli bakımının aksatılması gibi nedenler güneş enerji santrallerinin kullanım ömrünü kısıtlamakla kalmaz aynı zamanda verim alınmasını da engeller.

  Intro

  Güneş Enerjisi Sistem Arızaları

  Güneş enerji santrallerinde en sık görülen arızalardan biri izolasyon hatalarıdır. İzolasyon hatalarının nedeni yapılan yanlış ve gevşek bağlantılar olabilir. Bunların yan ısıra kabloların sıkı çekilmesi ya da kabloların zarar görmesi olabilir. Ayrıca kemirgenlerin kablolara zarar vermesi sonucu da izolasyon hataları görülebilir. İzolasyon hataları kısa devreye neden olabilir ayrıca bağlı olduğu cihazların da arızalanmasına yol açabilir. Yani aslında bu bir domino etkisi olabilir; izolasyon hatası beraberinde zincirleme hataları doğurabilir. Güneş panellerinde sık görülen arızalardan biri de bağlantı kutularındaki kablo arızalarıdır. Örneğin konnektörlerde görülen uyumsuzluk durumu konnektör arızasına yol açabilir. Bu uyumsuzluk durumu “missmatch” olarak adlandırılabilir. Buradaki uyumsuzluk yangın riski oluşturabilir. Güneş enerji santrallerinde yaşanan arızalardan bir diğeri orta gerilim sistemlerinde yaşanabilir. Özellikle trafo ve kesicilerde arıza görülebilir. Bu nedenle periyodik bakım çok önemlidir. Bir diğer sorun röle koordinasyonundan kaynaklanan arızalardır. Röleler enerji sistemlerini anormal şartlardan koruyan ekipmanlardır. Röle koordinasyonu bu anlamda önemlidir. Arıza durumunda patlamalara yol açabilecek kadar da tehlikeli bir durumdur. Güneş panellerinde oluşabilecek arızaların ardından şimdi bakım kısmına geçelim. Güneş santrali bakımında dikkat

  Güneş Santrali Bakımı

  Güneş enerji santrallerinde kullanılan ürünlerin uzun ömürlü olması, bakım gerektirmediği anlamına gelmiyor ki aslında yapılan hatalar da tam bu noktada başlıyor. Problemin oluşmadan önce çözülebilmesi için ilk adım periyodik bakım. GES bakım formunda, periyodik bakım ile ilgili bilgiler verilecektir. Bu bilgiler doğrultusunda zamanında ve doğru bakımları yaptırabilir böylece zaten uzun ömürlü olan güneş enerjisi santralinin daha etkili ve verimli çalışmasına olanak sağlamış olursunuz. Dikkat edilmesi gereken maddelerden birkaçını şu şekilde sıralayabiliriz;

  Göz ardı edilen ancak oldukça önemli noktalardan biri; kemirgenler. Kış aylarında kemirgenler yeraltı kanallarına saklanırlar çünkü buradaki kablolar sıcaktır. Yuvalarını bu sıcak alanlara yaptıkları için kablolara zarar vermeleri de olasıdır. Bu nedenle bakım ve onarımda yapılacak ilk adımlardan biri saha ilaçlaması olabilir. Kemirgenlerin GES sahasından uzaklaştırılması gerekir.
  Güneş enerji santrallerinde kullanılan şalterler, elektrik arızalarının baş nedenlerindendir. Bu şalterlerde aşırı ısınma sorunu olabilir. Isınma sorunu, bağlantı bakımlarının yapılması ile çözülür. GES sahasında yılda en az 1 kere tüm bağlantıların ısı testlerinin yapılması önerilir.
  Periyodik bakımlar sırasında, tüm görüntülenmelerin ilgili standartlara uygun olarak yapılması gerekir. İlgili standartlarda belirtilen koşullarda ve yetkin personel tarafından bakımın yapılması gerekir. İşinin ehli olmayan personel tarafından yanlış analizler yapılabilir ve bu da arızalanmalara yol açabilir.
  Yağlı trafolarda yağ-gaz analizlerinin yapılması önemli bir maddedir. Dirençlerin ölçülmesi, olası arızaların tespiti bakımından önemlidir.
  Yukarıda saydığımız güneş enerji santrali arızalarından biri olan röleler, ekstra bakım ister. Röle ayarlarının doğru yapılıp yapılmadığı kontrol edilmelidir.
  Kablo konektör birleşimleri eğer yeterli özenle yapılmazsa sistemin çalışmasını olumsuz etkiler. Bu nedenle periyodik bakım sırasında dikkat edilmesi gereken noktalardandır.

  Hızlı Kurulum

  Maaliyet Avantajı

  Güçlü İş Birliği

  Güvenli Yatırım

  Hızlı Geri Dönüş

  Magnum Enerji

  Üretimde Süreklilik, Enerjide Tasarrufla Olur!