• Kayseri/Türkiye
  +90 352 353 36 38

  İnsan Kaynakları

  Magnum Enerji

  İnsan Kaynakları Politikası

  İnsan kaynakları sürecini etkin yönetme stratejimiz doğrultusunda, çalışanlarımızın yetkinliğini, katılımını ve memnuniyetini arttırıyoruz.

  Magnum Enerji insan kaynakları politikası, adil, şeffaf ve söz hakkı tanıyan, çalışanların potansiyellerini ortaya koyma fırsatları bulduğu, her bir çalışanın değer yaratarak Magnum Enerji'nin geleceğine katkı sağladığı ve değer gördüğü, yüksek performanslı, gelişim odaklı, her alanda güçlü ve etkili bir liderlik sergileyen, tek Magnum Enerji ruhunu yansıtan bir şirket kültürü ve bağlılığı yüksek, mutlu, verimli, başarılı ve sağlıklı bir işgücü oluşturmayı hedefler.

  Bu hedef doğrultusunda en değerli yetenekleri cezbetmek, geliştirmek ve muhafaza etmek için 3 ana başlıkta global insan kaynakları trendlerine uygun, adil, şeffaf ve birbiriyle entegre olmuş uygulamalar benimser ve geliştirir. Bu sayede tercih edilen işveren olma ve en iyi iş yeri olma yolunda hızlı adımlarla ilerlemeyi amaçlar. Magnum Enerji'de insan kaynakları; tüm birimlerle stratejik iş ortağı yaklaşımıyla çalışan, şirket ve çalışan ihtiyaçlarını sürekli analiz eden, değer yaratan ve değişen şartlara hızla adaptasyon sağlayan bir yönetim anlayışını benimser.

  Yetenek Kazanım Süreci

  Magnum Enerji vizyon, misyon ve değerlerinden yola çıkarılarak, mevcut pozisyonlara en doğru ve yetkin adayların yerleştirilmesi için tüm işe alım araçları etkin şekilde kullanılmaktadır. İşe alım kaynaklarının başında Petkim’in kendi web sayfası içerisinde acık pozisyonları ilan eden ve iş başvurusu yapılabilen bir alan bulunmaktadır ve aynı zamanda kariyer.net, linkedin gibi alternatif işe alım kaynaklarından da yararlanılmaktadır.

  İşe alım sürecimizde yetkinlik bazlı mülakatlar, potansiyel analizi, teknik mülakatlar, yetenek sınavları ve ayrıca bazı pozisyonlar için yabancı dil sınavları da uygulanmaktadır.

  Magnum Enerji'de mavi yaka çalışanlar için işbaşı öncesi İşkur ve üniversite işbirlikleri ile düzenen “Petrokimya Üretim Elemanı Yetiştirme” kurs programı ile yeni görevlerine hazırlanmaktadır.

  Magnum Enerji, meslek lise ve üniversite stajyerleri için geliştirilen “Stajyer Gelişim Programı” ile kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamayı hedeflemekte, potansiyel tüm adaylar ile kariyer günleri, istihdam fuarları vb. aktiviteler ile biraraya gelmeyi önemsemektedir. Aynı zamanda Magnum Enerji'nin kendi web sayfasında Stajyer ilanları yayınlanarak başvurular alınmaktadır. Stajyer istihdam süreci Magnum Enerji için aynı zamanda bir sosyal sorumluluk yaklaşımı olarak görülmektedir. Personel ve stajyer işe alım süreçlerimizde, yetkinlik bazlı mülakatlar, potansiyel analizi, teknik mülakatlar, yetenek sınavları, vakalar ve ihtiyaç oldukça da yabancı dil sınavları uygulanmaktadır.

  Yetenek Yönetimi Süreci

  Magnum Enerji’de uygulanan performans yönetim sisteminde her sene başında kurumsal ve fonksiyonel başarı göstergeleri belirlenerek tüm şirketin aynı hedeflere koşabilmesi için hedefler, belirli bir model çerçevesinde yukarıdan aşağıya kırılmaktadır.

  Hedefler gerçekleştirilirken sadece “ne” yapıldığına değil, “nasıl” yapıldığına da odaklanılabilmesi ve şirket kültürünü besleyen davranışların da takip edilebilmesi için temel, fonksiyonel ve yönetsel yetkinliklerden oluşan yetkinlik çatısı kurgulanmış ve performans yönetim sistemine dahil edilmiştir.

  Yüksek performansımızın sürdürülebilir olduğu, başarılı performansın ödüllendirildiği, gelişime açık performansın gelişim programıyla geliştirildiği, ve performans sonuçlarının diğer insan kaynakları sistemleriyle entegrasyonun sağlandığı bir performans yönetim sistemi uygulamaktadır.

  Bunun yanı sıra çalışanlarımızın mevcut rolleri içerisindeki potansiyellerinin değerlendirilip, katma değerlerinin arttırılarak gelişim fırsatları ile desteklendiği potansiyel değerlendirme, yedekleme, rotasyon ve kariyer haritalama çalışmaları yürütülmektedir.

  Yönetici ve üzeri kadrolarda görev yapan çalışanlarımızın kurum değerlerine uygun liderlik anlayışını benimsemeleri için yaklaşık bir yıl süren “Liderlik Gelişim Programı” uygulanmaktadır. Çalışanlarımızın gelişimlerini desteklemek amacıyla yıl içerisinde 360 derece değerlendirmeler yapılmakta olup, değerlendirme geri bildirimlerine göre “Değerlerlendirme ve Gelişim Merkezi” uygulaması ile çalışanlarımız desteklenmektedir.

  Elde Tutma Süreci

  Magnum Enerji'nin kuruluşundan bu güne kadar tüm çalışanları tarafından yaşatılan ve paylaşılan güçlü kurum kültürü sayesinde çalışan bağlılığının arttırılarak sürdürülebilir olması elde tutuma sürecimizin en önemli yapı taşlarından birisidir. Ücret ve yan hak paketlerinde dünya, ülke ve sektör trendleri takip edilmekte olup, buna uygun bir ücret politikası uygulanmaktadır. Çalışanlarımızın katma değer yarattığı davranışlarının ve mesleki çabalarının takdir edilip ödüllendirildiği bir ödüllendirme sistemi kullanılmaktadır.

  Çalışanlarımızın iş yaşam dengesinin korunduğu çalışma saatleri benimsenmiş olup, verimli çalışma desteklenmektedir. Açık olan kadrolar için iç aday değerlendirme süreci aktif olarak işletilmektedir. Çalışanların gelişmi amacıylada departmanlar arası rotasyon programıda uygulanmakdadır.

  Yeni işe alımlarda ve görev değişikliklerinde işe uyum programı çerçevesinde yapılandırılmış bir işe uyum ve oryantasyon programı uygulanmaktadır.

  Şirkette ayrımcılık yoktur ve bu güne kadar hiç bir çalışanımızdan bu konuda herhangi bir şikâyet olmamıştır.

  Çalışanlar İle İlişkileri Yürütmek Üzere Temsilci

  6356 sayılı “Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu”nun “İşyeri Sendika Temsilcisinin Atanması ve Görevleri” başlıklı 27.maddesi kapsamında İşyerinde İşyeri Baş Temsilcisi ve Temsilcileri bulunmaktadır.

  İşyeri sendika temsilcileri ve baş temsilcisi; işyeri ile sınırlı olmak kaydı ile işçilerin dileklerini dinlemek ve şikâyetlerini çözümlemek, işçi ve işveren arasındaki iş birliğini, çalışma barışını ve uyumunu sağlamak, işçilerin hak ve çıkarlarını gözetmek ve iş kanunları ile toplu iş sözleşmelerinde öngörülen çalışma şartlarının uygulanmasına yardımcı olmakla görevlidirler.

  Sendika temsilcileri iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda görüş verme, teklif getirme, yeni teknolojilerin uygulanması, seçilecek iş ekipmanı, çalışma ortamı ve şartlarının çalışanların sağlık ve güvenliğine etkisi konularında görüş bildirme yetkisine sahiptir. Sendika temsilcileri ilaveten çalışan temsilcisi olarak tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için, işverene öneride bulunma ve işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını isteme hakkına da sahiptirler. Bu Kanuna dayanılarak çıkartılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik uyarınca, görevi esasen iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri ve önlemleri değerlendirip tedbirleri işverene bildirmek olan iş sağlığı ve güvenliği kurullarında baş temsilci ve formen temsilcisi de yer almaktadır.

  Magnum Enerji

  İnsan Başvuru Formu

   CV’nizi .pdf olarak yükleyiniz.

   Bizi Takip Edin